Vi skaber

Værdi og afkast

Ejendomsinvestering

Fokus er på at skabe værdi og afkast til vores investorer

Igennem alle årene har vi i Access Invest haft ejendomsinvesteringer på hylden for den professionelle, men mere passive investor.  Vores fokus er på at skabe værdi og afkast til vores investorer samtidig med en høj grad af sikkerhed for lejen.
Set over en længere periode har afkastet fra investering i fast ejendom altid givet et større afkast end investering i f.eks. obligationer. Prisudviklingen på ejendomme kan variere en del, men set over en længere periode har ejendomsværdierne altid været stigende.
For at gøre det muligt for flere at få del i de attraktive afkast fra ejendomsinvesteringer, har vi specialiseret os i at samle investorer i homogene grupper. Investeringerne er fuld finansieret og man hæfter typisk kun for sit kontante indskud.
Ved udvælgelse af investeringsprojekter er det helt afgørende for os, at ejendommens drift giver et overskud til udbetaling fra år 1, at ejendommen er velbeliggende, at ejendommen fremstår i god bygningsmæssig stand, og at der er stor sikkerhed for fremtidig lejebetaling.

 

kontakt os og hør mere